25/1/14

Agricultura ecolóxica para mitigar o cambio climático


cultiva tu clima from Tekieroverde on Vimeo.

Paso 1: ver o documental.
Paso 2: elaborar unha presentación contestando/completando as preguntas/enunciados.
Paso 3: publicar no blog e expoñer en clase.

a) Cal é a causa do cambio climático?

b) O CO2 emana a atmosfera a través da combustión de ....

c) Segundo fontes do Ministerio de Medio Ambiente, en España que sector económico xera máis emisións de gases de efecto invernadoiro? Que actividades aparecen en 2º, 3º e 4º lugar?
 d) Completa: 
Actividades agrarias que contaminan o medio ambiente e favorecen o cambio climático
Actividades agrarias respectuosas co medio ambiente

AGRICULTURA  ……………………..…………..….. :
Emprega  ……………….…….  químicos:
Ø  …………….…………………..
Ø  Praguicidas
Ø  Pesticidas
Ø  Abonos ou ……………………….……..  químicos.
Outras prácticas que emiten gases con efecto …….…………….……………, aparte da labranza, é a …………………………..…….  de residuos (restos de poda ou colleitas).

AGRICULTURA  ………………….………………..: 
Busca aumentar a  …………………..….…………  e mellorar as .………….………..….……...  do solo:
ü  Non emprega produtos …………………………
ü  Rota os ……………….……..………….
ü  Control natural de …………………………….
ü  Emprega sementes …………………………… e variedade ……………………..
Redúcense as practicas que emiten …….…….. con efecto invernadoiro e as técnicas agresivas co …………….………..……….  ………….…………….. .


No hay comentarios:

Publicar un comentario