17/4/15

Investigación sobre Internet


Investiga sobre os seguintes apartados:

1) Orixe de Internet
2) Funcionamento e medio de transmisión da información
3) Servizos a través de Internet
4) Aspectos positivos
5) Aspectos negativos

A continuación, seguindo a orde proposta, REDACTA UN INFORME (mínimo 60 liñas) tendo en conta os seguintes criterios:

A) Redacción propia
B) Incluír, ao final de cada apartado, as fontes consultadas para a elaboración do mesmo


No hay comentarios:

Publicar un comentario