29/11/15

Itinerario dun produto (de onde ven... ?)

Elabora un estudio sobre o itinerario que segue un produto agrícola desde a súa colleita ata o seu consumo en zonas afastadas e extrae conclusións. 

O estudio ten que incluír:

  1. Mapa mundi que describa o itinerario.
  2. Explicación de cada un dos procesos/actividades económicas e situación xeográfica.
  3. Análise do impacto dos medios de transporte e doutras actividades. 
  4. Conclusións.
  5. Comentario das fontes empregadas para a realización do estudio.
(Publicación no blog persoal)


Criterios de avaliación:

  • Respecta os apartados e as pautas de elaboración.
  • A elaboración é propia.
  • Distingue e identifica as acracterísticas principais de cada unha das actividades económicas.
  • Afonda nos contidos e extrae conclusións propias.

No hay comentarios:

Publicar un comentario