30/4/16

Proxecto "Viaxando polo mundo"

Tarefa final que recolle contidos e destrezas abordados ao longo de todo o curso. Integra diferentes aspectos da xeografía mundial actual (económica, humana e sociopolítica), fomentando o coñecemento e o manexo de fontes da información (medios de comunicación, organismos internacionais,..).

O obxectivo é crear xogos dixitais ou de mesa relacionados con aspectos xeográficos de 8 zonas rexionais ou continentes (UE, Europa, África, Asia central e occidental, Asia meridional/oriental e sueste asiático, América, América central e Caribe e Oceanía).CONSULTA A TEMPORALIZACIÓN COMPLETA


(Exemplo guía)As diapositivas non levan texto a excepción dos títulos ou das palabras clave.


Os contidos quedan reflectidos a través de DOCUMENTOS XEOGRÁFICOS: climograma, pirámide de poboación, gráficas, mapas, textos, fotografías, táboas de datos, estatísticas ou material audiovisual.          


As fontes consultadas e os documentos utilizados son fiables e rigorosos.
Hai ligazóns as fontes (bibliografía) consultadas para a elaboración do material expositivo. 


Exemplo sesión 1:Consulta fontes fiables e rigorosas:

— Banco Mundial: http://www.bancomundial.org
— Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico: http://oecd.org
— FAO (Organización das Nacións Unidas para a Agricultura e a Alimentación): http://www.fao.org
— Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura (UNESCO): http://www.unesco.org/
— Organización Mundial da Saúde (OMS): http://www.who.int/es
— Fondo Monetario Internacional (FMI): http://www.imf.org
— Organización Mundial do Turismo (OMT): http://www.unwto.org
— Instituto de Comercio Exterior (ICEX): http://www.icex.es
— Organización Mundial do Comercio (OMC): http://www.wto.org/
— Instituto Nacional de Estatística: http://www.ine.es
— Servidor da Unión Europea: http://europa.eu
— Organización das Nacións Unidas (ONU): http://www.un.org
— Alto Comisariado de Refuxiados da ONU (ACNUR): http://www.acnur.org/t3//
— Centro de Relacións Internacionais e Cooperación Internacional: http://www.cidob.org/
— Programa das Nacións Unidas para o Desenvolvemento (PNUD):http://www.undp.org/content/undp/es/home/ourwork/overview.html


— Webs para consultar datos estatísticos sobre países:
  • http://www.unesco.org/new/es
  • http://datos.bancomundial.org/ 
  • http://www.unicef.org/spanish/ 
  • http://unstats.un.org/unsd/mdg/Home.aspx 
  • http://links.edebe.com/25ahx

No hay comentarios:

Publicar un comentario