25/11/18

A TÚA MISIÓN: COÑECER VIGO

PROGRAMACIÓN PROXECTO


Materias: Lingua Galega e Xeografía e Historia                        Curso: 3º                     Etapa: ESO

Metodoloxía

ABP
Aprendizaxe cooperativaDescrición da tarefa

Actividades de investigación: busca de empresa, solicitude de entrevista, busca de información e documentación  sobre o sector turístico en Europa, en España e en Galicia.

Traballo de campo: visita á empresa, entrevistas e documentación (vídeo, fotos e outros).

Elaboración material: documentos escritos e reportaxe audiovisual.

Produto final
Reportaxe audiovisual.


Temporalización
Do 26 de novembro ao 14 de decembro.
8 sesións de Xeografía e 4 sesións de Lingua Galega: 12 sesións (10 horas).CONSULTA A TEMPORALIZACIÓN E AS RÚBRICAS DE AVALIACIÓN:
https://drive.google.com/file/d/1_qecowgzN0GkYABpXL_vqfPZUVHOTNbH/view?usp=sharing
Completa coa información do libro dixital.

No hay comentarios:

Publicar un comentario