4/11/18

Temporalización UDI 2


Sesión 1
Sesión 2

Sesión 3

Semana 5-9

Ø  Presentación Unidade

Ø  Didáctica de estudo

Ø  Lectura temas 7 e 8 / Bloque II
1 PORTFOLIO X CLASE

Realización/corrección das actividades do tema en cooperativo informal: folio xiratorio por equipos; alternamos roles:
1)      Persoa narradora: le e escribe as respostas;
2)      Persoa investigadora 1: consulta no libro;
3)      Persoa investigadora 2: consulta na web;
4)      Persoa revisora: comproba a información antes de contestar ou corrixir.

4 rotacións/partes (10’-12’ por rotación).

1 PORTFOLIO X CLASE

Realización/corrección das actividades do tema en cooperativo informal: folio xiratorio por equipos; alternamos roles:
1)    Persoa narradora: le e escribe as respostas;
2)      Persoa investigadora 1: consulta no libro;
3)      Persoa investigadora 2: consulta na web;
4)      Persoa revisora: comproba a información antes de contestar ou corrixir.

4 rotacións/partes (10’-12’ por rotación).


Semana 12-16

1 PORTFOLIO X PERSOA
Realización individual/corrección grupal das actividades

PUNTO 1-2

1 PORTFOLIO X PERSOA
Realización individual/corrección grupal das actividades

PUNTO 2-3


1 PORTFOLIO X PERSOA
Realización individual/corrección grupal das actividades

PUNTO 3-4

Semana 19-23

Sesión de reforzo/repaso
antes da proba escrita.


PROBA ESCRITA DA UNIDADE


PRESENTACIÓN PROXECTO 1ª AVALIACIÓN

XA TEMOS QUE CONTAR CUNHA EMPRESA RELACIONADA CO SECTOR TURÍSTICO

No hay comentarios:

Publicar un comentario